Koloc Advocatuur streeft ernaar een toegankelijk kantoor te zijn voor haar (potentiële) cliënten. De drempel om  contact op te nemen dient (extreem) laag te zijn. Bij Koloc Advocatuur gaat niet meteen de teller lopen. Het eerste kennismakingsgesprek is bedoeld om een inventarisatie te maken van het geschil of de adviesvraag en hiervoor zult u dan ook geen factuur ontvangen. Indien u dat wenst, ontvangt u vooraf een schatting van de kosten die gemoeid zullen zijn met het uitvoeren van de opdracht. Eventueel kan ook een fixed price overeen worden gekomen. Dit is niet in alle gevallen mogelijk, omdat bijvoorbeeld in een conflictsituatie het gedrag van de tegenpartij en/of de rechter moeilijk te voorspellen is. Vaak is dan wel een inschatting per processtap mogelijk.   

Koloc Advocatuur stuurt u altijd een opdrachtbevestiging, waarin het uurtarief of de overeengekomen fixed price is opgenomen. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden en het klachtenreglement van toepassing.

Het uurtarief bedraagt 200 euro exclusief BTW. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.