Intellectuele Eigendom

   

   Intellectuele Eigendom

 

Intellectuele Eigendom is de verzamelnaam voor de diverse rechten die men kan hebben op onder meer (handels)namen, kunstwerken, muziek, software en technologische/industriële toepassingen. Afhankelijk van het soort, kan bescherming worden gevonden in het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht of octrooirecht.

U kunt bij Koloc Advocatuur onder meer terecht:

  • met vragen over de bescherming van uw naam of product;
  • voor advies bij een geschil; of
  • voor het opstellen van bijvoorbeeld een overdrachtsakte of een licentieovereenkomst.

De afgelopen jaren stond Sandra een zeer diverse groep cliënten bij. Zo procedeerde ze o.a. over schilderijen, stalvloeren, vuurwerkbrillen, handelsnamen, merken, e-bikes, tegels en verpakkingen.