ICT Recht

   

   ICT Recht

 

ICT recht is de benaming van het rechtsgebied dat zich specifiek richt op de informatie- en communicatietechnologie. Het rechtsgebied beslaat bijvoorbeeld vraagstukken over de bescherming van software, bewerkersovereenkomsten (privacy), contracten zoals gebruikslicenties, escrowregelingen, SaaS overeenkomsten en SLA’s.

Bij Koloc Advocatuur kunt u onder meer terecht:

  • met vragen over de bescherming van software;
  • met vragen over privacy in het kader van het gebruik van (SaaS) software;
  • voor advies bij geschillen over het (niet-)functioneren van software; of
  • voor het opstellen of beoordelen van softwarecontracten.

Sandra staat zowel softwarebedrijven als -afnemers bij in onderlinge geschillen of bij het opstellen van een goed contract. In de loop der jaren bouwde zij hierin de nodige ervaring op. Daarbij heeft Sandra sinds enige tijd het genoegen huis-advocaat te zijn van Topicus, een  ICT dienstverlener voor de sectoren zorg, onderwijs, overheid en finance.