Disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2015. 

Inhoud en aansprakelijkheid

Koloc Advocatuur verleent u hierbij toegang tot de website www.kolocadvocatuur.nl. Op deze website worden, ter informatie, teksten en afbeeldingen gepubliceerd. De op de website getoonde informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Koloc Advocatuur spant zich in de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Koloc Advocatuur behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Koloc Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden, waarnaar via deze website wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de op de website opgenomen teksten en afbeeldingen rusten bij Koloc Advocatuur en/of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en afbeeldingen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koloc Advocatuur, tenzij op het gebruik de beperkingen van de auteurswet van toepassing zijn (zoals het citaatrecht of het recht op de privé-kopie).