10

jul

Fotografen en designers opgelet!

in Intellectuele Eigendom

 

Onlangs is er een arrest gewezen door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, waarin is bepaald dat het auteursrecht op de in opdracht van een bedrijf gemaakte foto’s  toekomt aan het bedrijf. De fotografe in kwestie kon om die reden niet optreden tegen het gebruik van die foto’s door een derde (een distributeur).

De reden dat het hof de distributeur in het gelijk heeft gesteld, heeft te maken met het bepaalde in artikel 8 Auteurswet. Dit artikel bepaalt dat wanneer een partij (instelling, vereniging, stichting of een vennootschap) een werk openbaar maakt, zonder daarbij de naam van de oorspronkelijke maker te vermelden, die partij als de maker van dat werk wordt aangemerkt. Deze regel gaat niet op, indien de oorspronkelijke maker kan aantonen dat de openbaarmaking onrechtmatig was.

Dit heeft tot gevolg dat degene die in opdracht een werk vervaardigd, zijn auteursrecht op dat werk verliest, indien:

  • de eerste openbaarmaking van het werk door zijn opdrachtgever heeft plaatsgevonden, zonder de naam van de opdrachtnemer daarbij te vermelden;
  • er geen afspraken zijn gemaakt waarin bijvoorbeeld het auteursrecht door de opdrachtnemer of het recht op naamsvermelding is voorbehouden.

Het is dus goed om je als opdrachtnemer te realiseren dat de betaling die je ontvangt van jouw opdrachtgever, in feite ook een betaling inhoudt voor de overdracht van jouw auteursrechten. Als je je hier niet in kunt vinden, dan raad ik je aan voor of bij het aannemen van de opdracht:

  • een aanvullende vergoeding te bedingen voor de overdracht van de rechten;
  • af te spreken dat de auteursrechten op het werk niet overgaan aan de opdrachtgever; of
  • opdrachtgever te verplichten jouw naam te vermelden bij de (eerste) openbaarmaking van het werk.

Het kan handig zijn dit soort bepalingen op te nemen in algemene voorwaarden. Let er dan wel op dat je deze voorwaarden meestuurt en van toepassing verklaart voor of bij het aangaan van de opdracht.