13

aug

Cookiewet: de laatste stand van zaken.

in E-commerce

 

In juni 2012 is de cookiewet ingevoerd. Op grond van deze wet dienen bezoekers van websites vooraf geïnformeerd te worden over het gebruik van cookies. Voor bepaalde cookies is voorafgaande toestemming nodig.

Naar aanleiding van deze wet zijn er diverse uitvoeringsvormen ontstaan, waarmee websites uiting gaven aan de regelgeving. De meest voorkomende is de pop-up of een banner bovenin of onderaan de pagina, waarin wordt verwezen naar het cookiereglement en waar je als bezoeker kunt aangeven of je wel of niet instemt met het plaatsen van cookies. In bepaalde gevallen kunnen de bezoekers ook aangeven met welke cookies ze wel en met welke ze niet instemmen.  In het meest extreme geval is er sprake van een cookiemuur: de website kan slechts bezocht worden nadat er een akkoord is gegeven.

Met name deze cookiemuren werden door de wetgever als ongewenst ervaren en heeft geleid tot een aanpassing van de wet. Deze aanpassing is afgelopen maart doorgevoerd.

Nieuwe wetgeving cookies

De hoofdregel is dat het plaatsen van cookies alleen is toegestaan op voorwaarde dat:

  • de bezoeker duidelijk en volledig wordt geïnformeerd over de doeleinden waarvoor de informatie die via de cookies wordt verkregen wordt gebruikt, en
  • de bezoekerdaarvoor toestemming heeft verleend.

Er geldt geen informatie- of toestemmingsplicht meer voor cookies:

A. die strikt noodzakelijk zijn om de door de bezoeker gevraagde dienst te leveren. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • cookies die een gebruikersnaam en/of wachtwoord opslaan waardoor de gebruiker niet telkens opnieuw hoeft in te loggen;
  • cookies die de inhoud van het boodschappenwagentje onthouden;
  • cookies die de door de gebruiker gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een website (zoals taal) onthouden.

B. die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst. Hieronder vallen bijvoorbeeld (first of third party):

  • analytic cookies: cookies die gebruikt worden om gegevens over het gebruik van de eigen website te verzamelen t.b.v. verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit);
  • Affiliate cookies: cookies die gebruikt worden om bij te houden welke advertentie leidt tot aankoop van een bepaald product, zodat degene die deze advertentie heeft getoond (de affiliate) daarvoor een beloning kan ontvangen van de adverteerder.

Mits: het verzamelen van deze informatie alleen voor bovengenoemde doeleinden wordt gebruikt en geen of slechts geringe gevolgen heeft voor de privacy van de bezoeker.

Als de data door een derde partij geanalyseerd wordt, dan dient met deze derde afgesproken te worden dat de data alleen ten behoeve van de betreffende website mag worden gebruikt. Dit kan door het afsluiten van een bewerkersovereenkomst.

Waaraan moet uw website nu voldoen, indien het cookies plaatst?

Voor alle cookies die niet onder de uitzondering vallen geldt dus dat de websitehouder een informatieplicht heeft tegenover de gebruikers en deze om toestemming moet vragen voorafgaand aan het plaatsen van deze cookies.

De website dient de bezoeker te informeren over de redenen waarom de cookies geplaatst worden en/of worden uitgelezen. De bezoeker moet immers weten waar hij toestemming voor geeft. De informatie moet altijd op een direct zichtbare plek op de website getoond worden en zo geschreven zijn dat de gemiddelde bezoeker van de website dit kan begrijpen. Wanneer er via de website (met toestemming) cookies worden geplaatst van derden, dan dient de websitehouder ook te informeren over die cookies en de doeleinden daarvan.

Naast deze informatieplicht geldt ook het toestemmingsvereiste. Enkel informeren is dus onvoldoende! Er is sprake van toestemming als de bezoeker dat kenbaar heeft gemaakt via een bepaalde handeling. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ook sprake is van een rechtsgeldige toestemming als de bezoeker doorsurft op de website, nadat hij duidelijk en volledig op een zichtbare plaats is geïnformeerd over de cookies die worden geplaatst en dat zijn toestemming wordt afgeleid uit het feit dat hij gebruik blijft maken van de website.